#IAMALLWOMENWe are #iamallwomen.
A group of three friends who decided to make change in our lives, to stop letting society and it’s unrealistic standards dictate our everyday routine. We stand here, in front of you, to show you you can do the same. We are here to make a change, make our voices heard, and inspire you to do so as well. Life is about acceptance and love. It’s about a positive mindset, attitude, and compassion. We all have different stories. Stories that made us who we are today, stories that need to be heard. So here we are, beginning anew, and taking all of you with us.

~~~

I am all women who used to feel insecure. I am all women who have been bullied. I am all women with curves. I am all women who have cellulite. I am all women who have been named the duff. I am all women who should love themselves for what they are. I am all women who should feel beautiful. I am all women.

There’s always the loud one in the group, always the smart one, always the skinny one and among all of these and more - there’s always the DUFF. The designated ugly fat friend that makes everyone else look prettier, smarter, better. I thought that was me. And even though I didn’t think the worst of myself, all the name-calling made me feel insecure, made me feel like the duff. But I wasn’t one, no one is. It is just a made up phrase. Now I am here, body positive and feeling beautiful in my own skin, surrounded with like-minded people. Here to inspire others and help them love themselves more.

Body positivity and acceptance doesn’t come over night - it comes with experience, age and support of others. We’re not born to fit into a mold - we’re all different and we’re all beautiful. This is why we all started this and I invite you to follow us on our journey. Follow us on @iamallwomen.


Me smo #Iamallwomen, me smo #vseženske.

Skupina treh prijateljic, ki so se odločile za spremembo v lastnih življenjih, preprečiti družbi in nerealnim standardom, da bi še naprej diktirali našo vsakodnevno rutino. Stojimo tukaj, da pokažemo, da lahko vsi storite enako. Tukaj, da naredimo spremembo, izrazimo svoje mnenje in vas inspiriramo. 

V življenju gre za sprejemanje in ljubezen. Gre za pozitivno mišljenje, odnos in sočutje.
Vse imamo različne zgodbe. Zgodbe, ki so iz nas naredile to, kar smo danes. Zgodbe, ki morajo biti slišane. Zato smo tukaj, ustvarjamo novo zgodbo in vas želimo peljati zraven.

~~~

Sem vse ženske, ki so bile negotove vase. Sem vse ženske, iz katerih so se norčevali. Sem vse ženske, ki imajo obliname. Sem vse ženske, ki imajo celulit. Sem vse ženske, ki so se poimenovale DUFF. Sem vse ženske, ki bi se morale imeti rade take, kot so. Sem vse ženske, ki bi se morale počutiti lepe. Sem vse ženske.

V skupini prijateljev je vedno nekdo najglasnejši, nekdo najpametnejši, najbolj suh in poleg vseh teh in še več tipov naj- prijateljev, je tudi DUFF, designated ugly fat friend.  (=prijatelj, imenovan za grdega in debelega) In čeprav se nisem imela za najbolj grozno med prijatelji, so me vse zbadljivke in žaljivke vrstnikov naredile negotovo. Dolgo sem mislila, da sem duff jaz. Ampak nisem bila, nihče ni. To je izmišljotina! Danes sem tukaj, pozitivna glede sebe in svojega telesa, rada sem v svoji koži in obkrožena z enako mislečimi ljudmi. Tukaj, da inspiriram druge in jim pomagam, da bi se imeli raje.
Pozitiva in sprejemanje lastnega telesa ne pride čez noč – pride z izkušnjami, leti in podporo drugih. Nismo rojeni, da bi se prilegali v kalup – vsi smo različni in vsi smo čudoviti. Zato smo začele s projektom in te vabimo, da se nam pridružiš. Sledi nam na @iamallwomen.


Photo: Žiga Dornik & I am all women