My New Year's resolutions || 2018 bring it on!As the 2017 is slowly saying goodbye and since this is the time of everyone expecting the new year and writing down their resolutions, I prepared some of my own. These resolutions shouldn’t just be for the new year, they should be something we aim for every day. And as my blogger friend Sindi said in her latest post – I don’t have New Year resolutions, I have life plans.
At this point I would like to thank you all for your support throughout this year and I wish you all a wonderful start of 2018!


LOVE YOURSELF
For me, 2017 was a big year. Yes, I'm only 20 years old but I feel like I grew up, found myself and really learned a lot about myself, about relationships and about the world in general. The most important breakthrough of this year was definitely realizing how important loving and accepting yourself, your own body is. ‘You can truly love others when you truly love yourself’ might sound so cliché, but I realized it is oh so true. Easier said than done, but you can start with small steps. Stop looking in the mirror with negative thoughts in your mind and instead, say ‘I’m beautiful’ to yourself. Not everyday will be great and you will not always like everything you see. And that’s okay. We all have our ups and downs, we all have good and bad days. Try to make every day a good one with a positive attitude, with a compliment and a smile on your face.

DON'T COMPARE YOURSELF TO OTHERS
This is probably the second most important thing I’ve learned this year. We are all so unique, so special, so beautiful. We all have our perfectly imperfect minds and perfectly imperfect bodies. Comparing your unique self to others, especially people you follow on social media, will only make you feel worse. Yes, role models are great, follow them, let them be your inspiration – but don’t copy everything they do and don’t compare yourself to them. Not everything you’ll see on social media is true.


MAKE TIME
… for yourself, for your family and friends, for a day off, for a trip to somewhere you’ve always wanted to go, for a run or exercising with your bestie, movie night, coffee with a friend you haven't seen in months, or shopping. Taking and making time for things you like to do should be a priority. Because doings the things you like fills you up with positive energy and makes you happy - and that's what's important. 


REMOVE TOXIC PEOPLE FROM YOUR LIFE 
You have to make time for 'your people', and on the other hand, stop letting people who don’t support you and judge you in your life. Constructive criticism is always welcome, but if someone is only putting you down, they’re not your true friend. I lost a few people that were a big part of my life in this year, and met some amazing ones. People change, and that’s okay. 


STOP APOLOGIZING FOR EVERYTHING
I'm the one that used to apologize for everything, even if I haven't done anything wrong. Most of us say sorry when someone else bumps into us on the street, right? Most of us apologize for the way we're dressed, if someone has a problem with our outfit. Or the way we cut our hair. Or how we feel about something. Or someone. Why say sorry when you need some alone time? When you'd like to have more information? Or when you have a great idea you want to share?
Stop always apologizing for the things you like and believe in, rephrase them instead. Repleace the negative sorry with something positive. It will make you and your co-speaker feel better. One of the most common things we say sorry for is when someone does us a favor. Stop saying 'sorry you had to do this for me', express grattitude with 'thanks for doing me a favor' instead.

What are your resolutions for 2018?


Leto 2017 se počasi poslavlja in pričakovanje novega leta je čas, ko si začnemo zapisovati svoje novoletne zaobljube. Zato sem za današnjo objavo pripravila nekaj svojih. So pa to zaobljube, ki niso namenjene zgolj novemu letu, ampak nekaj, h čemur bi morali stremeti vsak dan. In kot je blogerska kolegica Sindi zapisala v svoji zadnji objavi – nimam novoletnih zaobljub, imam življenjske cilje.
Na tej točki bi se vsakemu izmed vas rada zahvalila za podporo skozi letošnje leto in vam zaželela čudovit začetek leta 2018!


IMEJ SE RAD/A
Zame je bilo leto 2017 zagotovo prelomno na večih področjih. Res, da imam komaj 20 let, a se mi zdi, da sem v letošnjem letu odrasla, spoznala marsikaj o sami sebi, o medčloveških odnosih in na splošno o svetu. Najbolj pomembno v tem letu je bilo zame spoznanje, kako pomembna je ljubezen do same sebe, do svojega telesa. 'Druge imaš lahko zares rad šele ko imaš rad sebe' je morda res zlajnana fraza, za katero pa sem ugotovila, da še kako drži. Lažje reči, kot storiti, a treba je začeti z majhnimi koraki. Znebi se negativnih misli še preden stopiš pred ogledalo, namesto tega si reči 'lep/a sem'. Ne bo vsak dan super in ne bo ti vedno všeč prav vse na sebi. In to je čisto okej. Vsi imamo vzpone in padce, dobre in slabe dni. A s pozitivnim odnosom, komplimentom in nasmehom na obrazu lahko iz vsakega dneva narediš dober dan.

NE PRIMERJAJ SE Z DRUGIMI
To je zame drugo najbolj pomembno spoznanje letošnjega leta. Vsi smo tako unikatni, posebni, čudoviti. Vsi imamo svoje popolne nepopolnosti. S primerjanjem sebe z drugimi, še posebej z ljudmi, ki jih poznamo zgolj preko socialnih omrežij, se bomo počutili le še slabše. Seveda, vzorniki so super, naj bodo tvoja inspiracija – a ne kopiraj vsega, kar počnejo in ne primerjaj se z njimi. Ni vse, kar objavijo na spletu tudi resnično.

VZEMI SI ČAS
Zase, za prijatelje in družino, za prost dan, za izlet nekam, kamor si si vedno želel/a, za tek ali telovadbo s prijateljem/ico, za filmski večer, kavo s prijateljico, ki je nisi videla že mesece ali za nakupovanje. Vzeti si čas za stvari, ki so ti všeč, bi morala biti prioriteta. To so stvari, ki nas napolnijo s pozitivno energijo in nas delajo srečne – in to je tisto, kar šteje.

PREKINI STIKE Z NEGATIVNIMI LJUDMI
Vzemi si čas za tiste 'prave' ljudi, po drugi strani pa ne zapravljaj časa za tiste, ki si tega ne zaslužijo. Za ljudi, ki te ne podpirajo. Za ljudi, ki te ne spoštujejo. Konstruktivna kritika je vedno dobrodošla, ampak če te nekdo zgolj spravlja v slabo voljo, ni tvoj pravi prijatelj. Tudi sama sem v tem letu izgubila nekaj ljudi, ki so bili prej velik del mojega življenja, a hkrati spoznala nekaj čudovitih ljudi. Ljudje se spreminjamo, in to je čisto okej.


NEHAJ SE OPRAVIČEVATI ZA VSAKO STVAR
Jaz sem ena izmed tistih, ki so se včasih opravičevali za vsako malenkost – pa čeprav nisem naredila nič narobe. Mnogo ljudi se opraviči takrat, ko se nekdo drug zaleti v njih na ulici. Mnogo se jih opravičuje če kdo kritizira njihova oblačila. Ali pričesko. Ali zaradi tega, kaj čutimo do neke stvari. Ali mogoče do nekoga. Zakaj se bi opravičevali, če potrebujemo čas zase? Ali če želimo nekaj vprašati? Ali če želimo svojo super idejo deliti še z drugimi?
Nehaj se opravičevati za stvari, ki so ti pri srcu in za stvari, v katere verjameš. Raje obrni stavek tako, da namesto besede oprosti uporabiš nekaj pozitivnega. Najbolj pogosto opravičevanje je zagotovo takrat, ko nam nekdo naredi uslugo. Zakaj ne bi namesto 'oprosti, ker si moral/a to narediti zame' uporabili 'hvala, ker si mi naredil/a uslugo'? Lažje bo tebi in sogovorniku.

Kaj pa so tvoje zaobljube za leto 2018?
Photo: Gregor Mljač


fashion